Regulamin korzystania ze strony internetowej

Marka

“GottaBe!Health” działają pod nazwą tomaszdyl PR Ltd i jest znakiem handlowym GottaBe! Marketing, GottaBe! Events, GottaBe! Health, GottaBe! Ethnic

Kontakt

a) Nasz adres kontaktowy: GottaBe! Health t/a tomaszdyl PR Ltd, Ground Floor, 11 College Place, Southampton, Hampshire, SO15 2FE. Można również skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres: hello@gottabehealth.co.uk.

Informacje dotyczące witryny internetowej

a) Podjęliśmy starania, aby informacje znajdujące się na naszej stronie internetowej były dokładne. Aczkolwiek nie składamy żadnych zapewnień, ani nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących tych informacji.

b) nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty (bezpośrednie, pośrednie ani następcze), które powstały w wyniku kierowania się informacjami opublikowanymi na naszej stronie internetowej lub na skutek błędu bądź pominięcia, z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku naszej niedbałości doszło do śmierci lub szkód na ciele.

Opisy produktów

a) Opisy i specyfikacje produktów na naszej witrynie internetowej podane są jedynie w przybliżeniu i zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany w zakresie nie mającym znaczącego wpływu na jakość ani działanie tych produktów.

b) Możemy dokonać korekty błędu znajdującego się na naszej stronie internetowej lub wycofać produkt ze sprzedaży nie ponosząc za to odpowiedzialności. Ceny i dostępność produktów mogą również ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Zamawianie produktów

a) Użytkownik może zamówić produkty ze strony internetowej składając wypełniony formularz zamówienia w procesie dokonywania płatności.

b) Przyjęcie zamówienia użytkownika zostanie potwierdzone za pomocą poczty elektronicznej na adres podany przez użytkownika, a wysłanie wiadomości e-mail (bez względu na to, czy została otrzymana) stanowić będzie zawarcie umowy pomiędzy nami a użytkownikiem.

Cena i płatność

a) Cena produktów podana na stronie internetowej w momencie przyjęcia zamówienia użytkownika będzie stanowiła właściwą cenę produktów. Cena będzie zawierała wszelkie obowiązujące podatki od towarów i usług, ale nie będzie obejmowała kosztów przesyłki.

b) Oprócz płatności za produkt, użytkownik ma również obowiązek pokryć koszty przesyłki, zgodnie z cennikiem na naszej stronie internetowej obowiązującym w momencie przyjęcia zamówienia – chyba że zamówienie podlega bezpłatnej dostawie. Wysokość kosztów przesyłki będzie zależna od sposobu dostarczenia

c) Płatności dokonywane są za pomocą karty kredytowej lub przez PayPal w momencie przyjęcia przez nas zamówienia (lista akceptowanych przez nas form płatności znajduje się na naszej c) Płatności dokonywane są za pomocą karty kredytowej lub przez PayPal w momencie przyjęcia przez nas zamówienia (lista akceptowanych przez nas form płatności znajduje się na naszej stronie internetowej w momencie składania zamówienia). Zwroty pieniężne będą zwykle dokonywane poprzez wpłatę środków pieniężnych na konto, z którego użytkownik dokonał płatności składając zamówienie.

d) Pomimo, iż dołożono wszelkich starań, aby treści znajdujące się na naszej witrynie internetowej były wysokiej jakości, może zdarzyć się błąd lub niektóre produkty mogą być nieprawidłowo wycenione. W tym przypadku: skontaktujemy się z użytkownikiem, aby zapytać, czy będzie chciał anulować zamówienie, bądź też anulujemy zamówienie i powiadomimy użytkownika według naszego uznania. Nie mamy obowiązku dostarczenia produktów po nieprawidłowej cenie.

Dostawa produktów

a) Zamówione przez użytkownika produkty zostaną dostarczone w sposób i na adres wskazany przez użytkownika w procesie dokonywania płatności. Aczkolwiek czas dostawy nie będzie miał znaczącego wpływu na umowę pomiędzy nami, a użytkownikiem.

b) Jeżeli użytkownik nie odbierze przesyłki produktów lub nie udzieli odpowiednich instrukcji dostawy, możemy anulować zamówienie i zatrzymać produkty. W tej sytuacji, użytkownik otrzyma zwrot pieniędzy za produkty, ale będzie miał on obowiązek pokrycia kosztów przesyłki.

c) W przypadku wystąpienia błędu lub innego problemu związanego z dostawą zamówionych produktów, użytkownik ma obowiązek poinformować nas o tym pisemnie w terminie 14 dni od daty dostawy. Jeżeli użytkownik tego nie zrobi, wówczas nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za straty ani szkody.

Anulowanie zamówień

a) Użytkownik ma prawo anulować zamówienie za pomocą pisemnego powiadomienia w terminie 14 dni od dostarczenia produktów. W powiadomieniu należy podać numer zamówienia oraz powód jego anulowania.

b) W przypadku anulowania zamówienia po wysłaniu przez nas produktów, użytkownik ma obowiązek odesłania ich na adres podany powyżej. Produkty należy zwrócić w dobrym stanie i na własny koszt. Zalecamy wysłanie produktów przesyłką poleconą (Recorded Delivery).

c) Zamówienie nie może być anulowane po otwarciu produktu ani po jego użyciu. Niniejszy warunek nie ma wpływu na ustawowe prawa użytkownika dotyczące jakości produktów.

Ogólne warunki

a) Produkty reklamowane na stronie internetowej przeznaczone są na sprzedaż osobom dokonującym transakcji jako klienci i nie mogą być odsprzedawane.

b) Ustawa o umowach (prawa osób trzecich) z 1999 r. [ang. The Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999] nie dotyczy żadnej umowy pomiędzy nami, a użytkownikiem, a zatem żadne prawa umowne nie przysługują osobom trzecim.

c) Wszelkie umowy pomiędzy nami, a użytkownikiem będą objęte niniejszymi warunkami i będą podlegały przepisom prawa angielskiego. Wszelkie spory będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.